SEGF: International bypass detection with realtime CDR analysis::SEGF: Detección de bypass internacional por análisis de CDRs - GSMA Mobile 360 Series